Ärendehanteringssystem

Relevant information – minimalt antal klick

Ärendehanteringssystem

Ärendehanteringssystem –  tips och råd

Vi har stor erfarenhet av lednings- och ärendehanteringssystem. Här är några grundläggande råd om hur du får ärendehanteringen att fungera. Alla dessa funktioner finns tillgängliga i vårt mycket användarvänliga system.

Organisera akterna

Så snart du har en ny klient är det viktigt att organisera den fysiska eller elektroniska ärendeakten. Använder du vårt system så registreras alla ärenden på samma sätt, något som gör det enkelt för all personal att hitta informationen.

Prioritera arbetsuppgifterna efter ärende

När det finns många ärenden som måste hanteras är det viktigt att prioritera efter hur viktiga och brådskande de är. På det sättet kan du ägna dig åt rätt ärende vid rätt tidpunkt. Prioritering hjälper dig dessutom att hålla koll på viktiga datum och deadlines. Ärenden går självklart att lägga in med olika grad av prioritet i vårt ärendehanteringssystem.

Tilldela och schemalägg uppgifter

För att vara säker på att alla arbetsuppgifter utförs bör de delegeras till personer och ha tydliga deadlines. Dessutom är det viktigt att följa upp deadlines på olika nivåer i verksamheten. På detta sätt kan effektiviteten förbättras och det blir enklare att uppskatta hur lång tid framtida ärenden kommer att ta.

Uppföljning av arbetsuppgifter

Ett ärende är i själva verket ofta en kedja av olika händelser med flera olika parter inblandade. Därför är det viktigt att det finns ett system för att följa upp med andra parter, ända fram till uppgiftens slutförande. Detta kräver standardiserade kommunikationsflöden under ärendehanteringen. Det går enkelt att lägga in påminnelser och andra former av automatiska uppföljningar i vårt system.

Skapa processer för säker delning

När man arbetar med ett ärende är det inte ovanligt att man hanterar känslig information. Därför behövs processer för att dela dokument med klienter och andra intressenter på ett säkert sätt. Vi är noga med integritet och datasäkerhet.

 

Ett ärendehanteringssystem som förenklar arbetdagen