Ärendehanteringssystem

Relevant information – minimalt antal klick

Övriga tjänster

Gör arbetet enklare och roliga med hjälp av oss. Här är några av de funktioner som du kan få tillgång till i systemet. 

Ledningssystem

Vi samlar allt arbete på ett ställe. Dokument- och processhantering, mål och handlingsprogram, internrevision, riskanalyser – hos oss hittar du lösningar på ledningsproblem inom företaget.

Personal/HR

Här får du hjälp att få kontroll på personalens timmar. Enkätverktyg, medarbetarsamtal, nyanställningar, befattningsbeskrivningar med mera – här finns verktyg som minskar kostnaderna för personaladministration.

Juridik

Vårt strikta och välordnade informationshantering gör att det passar bra i juridiska sammanhang. Avtal kan hanteras med hjälp av automatiska påminnelser.

Produktion/planering

Låt oss hjälpa dig till enkel koordinering av arbetsuppgifter och underhåll. Planera projekt och hantera arbetsordrar med mera.

Vård och omsorg

Detta system hjälper dig att rapportera händelser och incidenter. Här kan man hantera lex Sarah- och lex Maria-anmälningar på ett smidigt sätt.

Ekonomi och finans

Inom ekonomi och finans är det viktigt att inget hamnar i fel händer. Med hjälp av oss slipper du onödig information och missar ingenting viktigt.

Administration

Systemet tar hand om påminnelser, vad som ska göras och av vem och annan enformig administration. Vi ser till att ingen information hamnar mellan stolarna.

Vi ger dig full koll på hela verksamheten