Ärendehanteringssystem

Relevant information – minimalt antal klick | 08-545 664 00

Övriga tjänster

Gör arbetet enklare och roliga med hjälp av Addsystems. Här är några av de funktioner som du kan få tillgång till i systemet. 

Ledningssystem

Inom Add samlar vi allt arbete på ett ställe. Dokument- och processhantering, mål och handlingsprogram, internrevision, riskanalyser – hos oss hittar du lösningar på ledningsproblem inom företaget.

Personal/HR

Med hjälp av Add Personal/HR får du hjälp att få kontroll på personalens timmar. Enkätverktyg, medarbetarsamtal, nyanställningar, befattningsbeskrivningar med mera – här finns verktyg som minskar kostnaderna för personaladministration.

Juridik

Adds strikta och välordnade informationshantering gör att det passar bra i juridiska sammanhang. Avtal kan hanteras med hjälp av automatiska påminnelser.

Produktion/planering

Låt Add hjälpa dig till enkel koordinering av arbetsuppgifter och underhåll. Planera projekt och hantera arbetsordrar med mera.

Vård och omsorg

Add Vård och Omsorg hjälper dig att rapportera händelser och incidenter. Här kan man hantera lex Sarah- och lex Maria-anmälningar på ett smidigt sätt.

Ekonomi och finans

Inom ekonomi och finans är det viktigt att inget hamnar i fel händer. Med hjälp av Add slipper du onödig information och missar ingenting viktigt.

Administration

Add tar hand om påminnelser, vad som ska göras och av vem och annan enformig administration. Vi ser till att ingen information hamnar mellan stolarna.

Vi ger dig full koll på hela verksamheten